BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

  
Hiện nay hầu hết các chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam chưa mạnh về quản trị tài chính - kế toán. Điều này dẫn đến rất nhiều hệ quả và rủi ro như sau:
Không nắm được doanh thu, lãi lỗ, không quản lý được dòng tiền
❌Không có hiểu biết cơ bản về tài chính kế toán dẫn đến thất thoát, phân bổ sai nguồn lực
❌Quá phụ thuộc vào kế toán, dễ bị sai phạm khi thanh tra thuế kiểm tra

MISA gửi tặng bạn Cẩm nang quản lý tài chính cho CEO để quý anh/chị có nhìn tổng quan & chính xác về tình hình kinh doanh của DN. Bộ cẩm nang với nhiều nội dung bổ ích: 
  • Tổng quan về  tài chính doanh nghiệp
  • Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  • Doanh thu, thuế và lợi nhuận
  • Quản lý vốn kinh doanh
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU
* Thông tin của bạn hoàn toàn tuyệt mật
 
NHỮNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, CEO CẦN NẮM VỮNG
 
Hình ảnh
Doanh thu
Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng.
Hình ảnh
Chi phí
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.
Hình ảnh
Nợ 
Là khoản vay của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp có thể sử dụng tiền từ khoản vay này thực hiện các dự án.
Hình ảnh
Bảng cân đối kế toán
Tóm tắt tình hình tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó được ví như một bản báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 
Hình ảnh
Báo cáo kết quả kinh doanh
Tóm tắt tình hình doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp, trừ đi giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan để xác định lãi lỗ trong kỳ.
Hình ảnh
Vốn chủ sở hữu
Tiền hoặc tài sản được chủ doanh nghiệp và/ hoặc các cổ đông đầu tư và giữ lại. 
Hình ảnh
Khoản phải thu
Số tiền doanh nghiệp cho khách hàng nợ từ việc bán hàng hóa và cung cấp các dịch vụ.
Hình ảnh
Khoản phải trả
Số tiền doanh nghiệp nợ người bán và các nhà cung cấp.
Bộ Cẩm nang tài chính dành cho CEO giúp quý anh/chị chủ doanh nghiệp phát triển năng lực lãnh đạo & quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.
TẢI BỘ CẨM NANG
NHỮNG CHỈ SỐ VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH, CEO CẦN NẮM VỮNG
Hình ảnh
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Đây là chỉ số đầu tiên thể hiện một dấu hiệu rõ ràng về xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xem xét doanh số tăng, hay giảm là có lợi hay hại cho doanh nghiệp cần phải xem xét đánh giá với kết quả lãi ròng..
 
 
 
 
DỰ BÁO DÒNG TIỀN
Là CEO, bạn phải biết cách tính toán dòng tiền dự kiến hàng tuần hoặc hàng tháng. Việc này thực hiện càng thường xuyên càng tốt. Đặc biệt là khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển đột biến.
 
Hình ảnh
Hình ảnh
KỲ TRẢ TIỀN BÌNH QUÂN
Là số ngày trung bình mà doanh nghiệp thanh toán tiền cho nhà cung cấp nguyên vật liệu cho mình.
SỐ NGÀY TỒN KHO BÌNH QUÂN
Số ngày trung bình mà hàng hóa, thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc mua về được lưu ở trong kho trước khi chúng được bán ra thị trường.
Hình ảnh
Hình ảnh
HỆ SỐ BIÊN LỢI NHUẬN THEO % DOANH THU
Hệ số này cho biết tỷ lệ giữa giá khách hàng trả cho doanh nghiệp so với giá mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các nhà cung cấp.
TẢI BỘ CẨM NANG
HƠN 12.000 CEO CÁC DOANH NGHIỆP TIN DÙNG MISA AMIS
 
Hình ảnh
Copyright by MISA JSC 2019 ©